Tisztelt olvasó!

 

Alább olvasható Szabó Mihály úrnak, a Fővárosi Közterület-felügyelet vezetőjének írt levelem. A fejleményekről természetesen tájékoztatni fogom az olvasókat. Talán mások is küzdenek hasonló problémákkal, s számukra is megoldást tudunk nyújtani.

Szabadai Viktor

------------------------------------------------------------------------------------

Szabó Mihály
igazgató
Fővárosi Közterület-felügyelet
1054 Budapest
Akadémia u. 1.
 
 
 
Tisztelt Igazgató Úr!
 
 
XIII. kerületi illetőségű képviselő lévén gyakran keresnek meg az itt élők olyan problémákkal, melyeknek megoldásához már nem elégségesek a civil életben alkalmazható eszközök, ugyanakkor jelentős mértékben rontják a kerületi állampolgárok életkörülményeit. Legutóbb az utcai alkoholfogyasztással együtt járó esti – éjszakai hangoskodás és szemeteléssel kapcsolatban emeltek panaszt az angyalföldi Agyag utca és környékének lakói.
 
Mint azt bizonyára Ön is tudja, a XIII. kerületben 1999 óta rendelet tiltja a közterületen történő alkoholfogyasztást (rendeletszám 4/99 I.22.), ennek betartatását pedig a Közterület-felügyelet munkatársaihoz delegálja. Jelenleg sajnos e rendeletnek a fent említett környéken (döntően a Mosoly utcai rendőrőrs és a Málta Szeretetszolgálat épülete mögötti park és az Agyag utca által határolt terület) nincs különösebb visszatartó ereje, s a környék lakóinak nyugalmát rendszeresen megzavarja néhány jogaival visszaélő állampolgár.
 
Tisztelt Igazgató Úr!
 
Miután személyesen két alkalommal is meggyőződtem a kialakult helyzet tarthatatlanságáról (április 2-án 19:30-kor és április 4-én 20:10-kor), arra kérem Önt, élve a rendelkezésére álló eszközökkel, szerezzen érvényt a hatályos rendeleteinknek, és legyen segítségére az itt élőknek e méltatlan helyzet felszámolásában.
 
 
Kelt: Budapest, 2009. április 6.
 
Tisztelettel:
 
 
Szabadai Viktor
alelnök
Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottsága

 

Mdavid 2009.04.02. 15:58

Cikkajánló

A Helyi Téma legfrissebb számában jelent meg az alábbi írás, azt hiszem, nem szorul kommentárra.. Bár több helyen túlzásoktól sem mentes a cikk, a Helsinki Bizottság elnökének álláspontja alátámasztja az én véleményemet. A bekiabálók szájának befogása, fejük csapkodása nem elfogadható senkitől, pláne nem egy önkormányzati tisztviselőtől. Ez azonban az őt delegáló pártot a legkevésbé sem zavarja.

 

Történészt bántalmazott a volt szocialista képviselő 

Több, mint testőr 

Fehér Józsefné tizenkét évig volt az MSZP képviselője a kerületben, jelenleg bizottsági tag és az Angyalföldi Szociális Egyesület elnökhelyettese. Az ezüst érdemkeresztes szociális munkás március 15-én nekiesett egy történésznek, mert az Gyurcsány Ferenc távozását követelte.  

Nem mindennapi felvétel birtokába került a Helyi Téma, amelyen az látható, hogy kerületünk egykori tekintélyes szocialista képviselője egy fiatalembert bántalmaz a március 15-i Kossuth téri ünnepségen. A Magyar Televízió felvételén jól látszik, ahogy Fehér Józsefné, aki jelenleg a 13. kerületi önkormányzat bizottsági tagja, lenyomja a Gyurcsány Ferenc távozását szavakban követelő fiatalember fejét és leveri a szemüvegét. Fehér Józsefnét nem vitték el a rendőrök bántalmazásért, Hernády Zsoltot azonban hét órán át étlen-szomjan benntartották a Gyorskocsi utcai fogdában, meztelenre vetkőztették és megmotozták.  

Az eset országos felháborodást keltett, Hernády Zsolt történész feljelentést tett az őt elvezető rendőrök ellen, Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány pedig elismerte, hogy a rendőrök hibáztak, amikor elvitték a történészt és a másik bekiabáló Rosdy Tamás jogászt. A rendőrfőkapitány ugyanakkor azt mondta: a rendőröket nem vonják felelősségre. 

Bár a rendőröknek nem, több jogvédő szervezet képviselőjének rögvest az események után szemet szúrt, hogy a bekiabálókat szankcionálták az egyenruhások, a tényleges fizikai erőszakot alkalmazó nyugdíjasokat viszont nem.

-Furcsa, hogy azokat vitték el, akik kizárólag verbálisan adtak hangot az elégedetlenségüknek, nem azokat, akik a fiatalembereket fizikailag is inzultálták. Az önjelölt rendcsináló nyugdíjasok ellen ugyanis nem indult eljárás- mondta el lapunknak Kádár András Kristóf, a Helsinki Bizottság társelnöke. 

Az eset pikantériája, hogy az MSZP 13. kerületi szervezetének egy másik tagja, Csonka Beáta utólag beismerte, hogy ő volt az, aki kezével betapasztotta Hernády Zsolt száját, hogy az ne mondhassa el véleményét a miniszterelnökről. Meglátása szerint ezért köszönet járna neki, hiszen éppen a hangoskodó érdekében cselekedett.  

Azt egyelőre nem tudni, hogy az MSZP 13. kerületi szervezete hogyan reagál egyik prominens bizottsági tagjuk, volt képviselőjük botrányos viselkedésére. A helyi SZDSZ szerint azonban egy önkormányzati tisztségviselő nem engedhet meg magának ilyen viselkedést.

- Elszomorít, hogy ilyesmi egyáltalán megtörténhet. Ez a viselkedés nem méltó egy demokratikus gondolkodású állampolgárhoz, még kevésbé egy politikushoz. Úgy vélem, az MSZP-nek mérlegelnie kell, hogy az efféle viselkedés megfelel-e az etikai normáiknak és hogy az ilyen magatartást tanúsító személy méltó- e a bizottsági tagságra–mondta el lapunknak Merker Dávid, SZDSZ-es képviselő.  
 

Ki is valójában Fehér Józsefné?

A jelenleg nyugdíjas hölgy tizenkét végig volt az MSZP képviselője a 13. kerületi képviselő testületben, az angyalföldi 16-os választókerület képviselőjeként. Helyét jelenleg Tóth Péter, Tóth József szocialista polgármester fia tölti be a testületben. Fehér Józsefné nyugdíjazása előtt szociális munkás volt és jelenleg is ő az Angyalföldi Szociális Egyesület elnökhelyettese. A sors különös fintora, hogy pontosan két évvel ezelőtt, március 15-én Sólyom László köztársasági elnök a magyar köztársaság ezüst érdemkeresztjét adományozta Fejér Józsefnének, a 13. kerület nyugalmazott szociális ügyintézőjének.

 

 

 

 

E-mailben érkezett az alábbi felvetés:

Kedves Merker Dávid!

Még ha a politikai nézetünk nem is egyezik, engedje meg, hogy először
is gratuláljak az "Ilyen máshol nincs" bloghoz. Úgy gondolom
példaértékű.

És rögtön kezdem is három problémával - észrevétellel: A tavalyi évben
több fát is kivágtak (veszélyességre-rohadásra) hivatkozva
Újlipótvárosban. A fák miatt aggódókat azzal nyugtatták, hogy új fák
kerülnek ültetésre. Ez így is történt. Csakhogy nem mindenhol és
igencsak foghíjason. Például Pozsonyi úton több fa a mai napig nem
lett pótolva. Csak az üres helyük emlékeztet az egykor jobb-szebb
időket élt Újlipótvárosra.

A másik a hajléktalanok egyre nagyobb számú jelenléte és egyre
agresszívabb magatartásuk. Sajnos rendőrségen kellett bejelentést
tennem miattuk, mikor kedvesemet egy alkalommal agresszívan,
tettlegesen bántalmazták a Szent István parknál, ahol jól tudjuk, nem
egy gyermekes anyuka jár. Mindenképpen megoldás kell a kérdésre, és
nem lehet a problémával nem foglalkozni, beletörődni és elfogadni. Ez
sem a környéken lakóknak, sem maguknak a hajléktalanoknak nem jó.

Hadd írjak a (gondolom nem újdonság) vandalizmusról és grafitikről. E
probléma felett sem lehet szemet hunyni. Úgy gondolom, hogy erre
részben megoldás lehet minél több kamera felszerelése a közterekre.

Mindenek előtt köszönöm a gratulációt, remélem a jövőben egyre több képviselőtársam fog élni az online kommunikáció eszközeivel, hiszen ez a blog is bizonyítja, nem kell fogadóórákra várni, ha bárkinek kérdése, problémája van, a neten is lehet vele foglalkozni.

 

A Pozsonyi úti fák állapotáról a XIII. kerületi Környezetgazdálkodási Kht.-nál és a Főkertnél is érdeklődtem. A Főkert tájékoztatása alapján a Pozsonyi úti fák teljes egészében a kerülethez tartoznak; a kerületi Kht. szerint csak a Victor Hugo utca és a Bessenyei utca közti területért felelnek. Így tájékoztatást csak erről a szakaszról adtak, sajnos ez nekünk, itt élőknek sovány vígasz, de vélhetően ebben a blogban nem tudjuk megoldani a kétszintű fővárosi önkormányzati rendszer összes problémáját..

A tájékoztatás alapján a kerület idén végez az összes fasorra kiterjedő fakataszteri felméréssel, ezt követően készül el a kerület egészére a fapótlási terv. A Pozsonyi útról a következőket írták: "Mivel a fasor állapota miatt valóban sok fa kivágását tette szükségessé, így a visszatelepítéseket tavaly ősszel 5 fa ültetésével megkezdtük, tavasszal további 9 fát telepítünk és az elkövetkezendő években folyamatos pótlásokat tervezünk."

Ami a fedél nélküliekre vonatkozó kérdést illeti,

Ilyenmásholnincs 2009.03.18. 12:26

Figyelők

 

A XIII. kerületi önkormányzat március 12-i ülését egy furcsa intermezzo, egy különös szóváltás színesítette. Aki kellő gyakorlatot szerzett a kerületben regnáló szocialista vezetés hivatalos kommunikációjának dekódolásában, aki volt már arra kényszerülve, hogy megpróbálja kibogozni az „ilyen máshol nincs” sikerpropagandája mögött meghúzódó aktuális szándékot, most joggal kaphatta fel a fejét.
A kerületi szabad demokraták időről-időre napirendre tűzik a térfigyelő kamerák, illetve azok figyelésének helyzetét. Álláspontunk ismert: rendre elmondjuk, ideje lenne már felszámolni a jelenlegi, kerületünk érdekeit jelentősen sértő állapotot. Tettük ezt legutóbb akkor, mikor a képviselőtestület Borszéki Gyula alpolgármester által jegyzett bűnmegelőzési feladatok időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalta.
Hogy ez az alpolgármesteri beszámoló miért nem támogatható, arról talán egy másik alkalommal, ezen írásban talán annyi is elegendő, hogy míg az anyagban azt olvasható, hogy a bűnmegelőzési feladatokból eredeztethető célok „realizálását előnytelenül érintette több objektív körülmény” – bármit is jelentsen ez – addig e hatások enyhítésére több konkrét javaslattal is éltünk korábban, ám már-már megszokottnak mondható módon: hatástalanul.
A kerületi szocialisták nem támogatták, hogy a kerületi tulajdonban lévő lakások közül - a már biztosított néhány lakáson túl - újabbakat adjunk át a rendőrség részére szolgálati lakásként, ezzel is enyhítve a rendőrség szinte állandósuló létszámhiányát. Ugyanígy nem látták támogathatónak a kerületi MSZP-s képviselők, hogy a kerület költségvetése nagyobb mértékben - legalább az infláció mértékével növelten támogassa a rendőrség munkáját, más, elsősorban kommunikációs költségeink terhére.
Harmadik, szintén be nem fogadott javaslatunk azonban úgy látszik, még a szocialisták részéről sem bír egységes elutasítottsággal: évek óta hangoztatja a kerületi szabad demokrata frakció, hogy az a gyakorlat, miszerint a kerületben működő térfigyelő kamerák figyelését egy, a kerületi önkormányzattal szoros kapcsolatban álló magáncég végzi, évente több tízmillió forintért, nem tartható, kerületünk számára káros következményekkel bír. Ehelyett javasoltuk azon, másutt bevált gyakorlat kerületi meghonosítását, amely szerint a térfigyelő rendszer központja a rendőrségen található, a kamerák által közvetített képet a rendőrség állományában lévő, általában a szolgálati nyugdíjkorhatárt elérő munkatársak kisérik figyelemmel. A gyakorlat előnye - szemben a baráti társaságok tízmilliós megbízásaival - hogy a közvetlen operatív rendőri kapcsolaton túl, a jelenlegi jogszabályi rendszer lehetővé teszi a közvetített kép rögzítését és 72 órás tárolását is. E lehetőség magáncégek megbízása esetén nem áll fenn. Könnyen belátható, hogy egy-egy eset felderítésekor milyen komoly segítséget jelenthet a rögzített anyag. Ez ma nincs, kerületünk közbiztonsága ennyivel is szegényebb. A szocialista alpolgármester beszámolója talán ezt nevezi „objektív körülménynek”…
A közpénzek ilyen elképesztően rossz felhasználása különös megvilágításba kerül azon tény figyelembevételével, ha felidézzük a Hollán Ernő utcai jegyiroda felgyújtását közvetlenül követő eseményeket. A környéken több térfigyelő kamera is üzemel, egyikük éppen az ominózus helyszínt is figyeli. Ennek ellenére a XIII. kerületi rendőrség szolgálatban lévő munkatársai csak jóval a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság belvárosi, Gerlóczy utcai alegységéről kiérkező tűzoltók megérkezését követően érkeztek a helyszínre.  Nem az ő hibájuk volt.  A kamerafigyelő társulat nem jelentkezett. Talán nem vették észre, talán nem tartották jelentésre érdemesnek, talán ennyi pénzből nem tudják még a kamerák 24 órás felügyeletét is biztosítani annyi más anyagi teher mellett. Természetesen a felvételeket visszanézni sem volt mód; az elkövető ismeretlen.
A bevezetőben említett testületi ülés e langyos állóvízbe hozott némi mozgást. Az MSZP közbiztonsági szakértőjének, a XIII. kerületi Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjának elmondása szerint (melyet a jegyzőkönyv rögzített) bizottságuk osztja a szabad demokraták azon nézetét, hogy a kamerák figyelésének feladatát át kell adni a kerületi rendőrkapitányságnak. Természetesen az ehhez szükséges források biztosításával, amit nem meglepő módon a baráti cég baráti támogatásának megvonásával tehetnénk elérhetővé.
E szavak elhangzása megcsillantotta a reményt: sok év után most talán mégis történik valami ez ügyben, talán tisztul a „kép”. Ám a remény hamar elillant. A szocialista párt kerületi elnöke, egyben illetékes alpolgármester hamar lehűtötte a kedélyeket. Ő bizony elképzelni sem tudja a térfigyelő rendszer működtetésének ilyen irányú megváltoztatását. Hiába no, Borszéki Gyula elégedett. Elégedett a térfigyelő rendszer működésképtelenségével, a vállalt feladatok elmaradásával, a kerületi közrendvédelem tragikus politikai vezetésével. Legfőképpen pedig elégedett azzal a kerületi költségvetésben elkülönített több tízmillió forinttal, amelyet idén is „teljes megalapozottsággal” utalhatunk a kerületünk nagy barátjaként ismert magáncég számlájára.
 2009-ben további 20 kamera üzembe helyezését teszi indokolttá a bűnügyi és közrendvédelmi helyzet. Kamerák kerülnek többek között a Lehel Csarnok környékére, a Pozsonyi út - Radnóti utca kereszteződésébe és a Váci út – Róbert Károly körút kereszteződésébe. Ezek figyelése, vagy éppen nem figyelése további milliókat igényel. Meggyőződésem, hogy e feladatnak és a feladathoz tartozó pénzügyi forrásnak semmi keresnivalója nincs a Borszéki alpolgármester úr által favorizált cégnél, annál több kerületünk rendőrkapitányságánál.
 
Szabadai Viktor
A Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti  Bizottságának alelnöke
az SZDSZ XIII. kerületi szervezetének elnöke

Az átlagosnál jóval mozgalmasabb volt a XIII. kerületi képviselőtestület március 12-i ülése. Napirend előtt öten szóltunk hozzá, én a Jobbik szégyenteljes templomi fellépését kifogásoltam. A testület szocialista többsége döntött a korábban már itt is tárgyalt Pozsonyi út - Ipoly utca sarki háztömb szabályozási tervéről, erről már korábban a blogon is volt szó. A szabad demokrata képviselők nem vettek részt a szavazásban, ugyanis hiába van a tervnek rengeteg pozitívuma - 3600 négyzetméter új park létesül, épül egy mélygarázs, eltűnik onnan két, Újlipótvároshoz méltatlan állapotú épület - a beruházással kapcsolatban komoly aggályaink vannak.

Ugyanis az MSZP-s és MDF-es képviselők szavazataival döntöttek az Pozsonyi út-Ipoly utca sarkán levő telek árverésen való meghirdetéséről, 115 460 Ft + ÁFA négyzetméteráron. Bár ez az ár a licit során még módosulhat, mégis, szemérmetlenül alacsony. Ráadásul, az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy 400 000 Ft + ÁFA négyzetméteráron, összesen 160 millió forintért (ÁFA nélkül) visszavásárol egy orvosi rendelőnek kialakított helyiséget. Rengeteg kételyünk van az ügylettel kapcsolatban, ezért nem tudtuk támogatni egyik elemét se.

Ezen felül is számos előterjesztést tárgyaltunk, például a rendőrkapitány éves beszámolóját, valamint a közbiztonsági koncepció időarányos teljesüléséről szóló előterjesztést. Döntöttünk az iskolahálózat racionalizálásáról, így a jövőben a Kassák Lajos Gimnázium tanulóit átveszi kerületünk egyik legszínvonalasabb iskolája, a Németh László Gimnázium. Amennyiben a blog bármelyik olvasójának kérdése van a többi napirendről, szívesen válaszolok.
 

Biztosan van legalább 200 000 plusz egy ember, aki úgy gondolja, hogy Isten nem bal-, nem jobb- és nem szélsőjobboldali - mondta Merker Dávid, a fővárosi Mária Keresztények Segítsége plébánia előtt tartott sajtótájékoztatóján kedden.

Az SZDSZ XIII. kerületi önkormányzati képviselője felháborítónak nevezte, hogy a plébánia kultúrtermében tartja kedden lakossági fórumát a Jobbik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A politikus azt mondta, hogy az a Morvai Krisztina fog ott beszélni, aki a társadalmat "magukfajtákra és magunkfajtákra" osztja. Közölte, hogy a szabad demokraták az eddigiekhez hasonlóan mindent megtesznek azért, hogy ne fordulhasson elő, hogy az "ilyen kirekesztő nézetek teret kapnak ebben a kerületben".

Emlékeztetett arra, hogy tavaly a Jobbik az MDF irodájában próbált hasonló rendezvényt tartani, de ekkor levelet írtak az akkor még az MDF színeiben politizáló Almássy Kornélnak, aki megtiltotta azt. Hozzátette, hogy ezt követően a képviselő-testület mind a 33 tagjának támogatásával elfogadtak egy határozatot, amelyben kinyilvánították, hogy az ilyen nézeteknek a kerületben nem adnak teret.

Kijelentette, hogy a liberálisok a jövőben is fellépnek az ilyen gondolatok ellen.

A sajtótájékoztatón szintén részt vevő Léderer András ügyvivő azt mondta, hogy a Jobbik által életre hívott Magyar Gárda néhány nappal korábbi tagtoborzóján antiszemita, kirekesztő és holokauszttagadó kijelentések hangzottak el.

Az SZDSZ Új Generáció nevű ifjúsági szervezetének elnöke azt mondta, hogy az elfogadhatatlan és káros nézetek sem egy templomban, sem egy kultúrházban, sem pedig bármilyen államilag vagy önkormányzatilag fenntartott intézményben nem terjeszthetőek.

Kijelentette, az, hogy Magyarországon embereknek rettegniük kell egy csoport megjelenésétől, az oda vezethető, hogy a demokraták nem emelték fel kellően a szavukat ellenük.

Mdavid 2009.03.03. 06:00

Ebadó

E-mailben érkezett az alábbi felvetés a kutyatartással kapcsolatos problémákról:
 
Tisztelt Uram! Javaslom, kérem és követelem, hogy  kerületünkben azonnali hatállyal vezessék be az ebadót, melynek mértéke kutyánként  és havonta  minimum 5000 forint lenne. Akiknek 2 kutyájuk van, azok 12000 forintot fizessenek. A pénzt lehetne a főváros szégyenfoltjainak eltávolítására, közmunkára költeni.
Tűrhetelen, hogy máshonnan elvett pénzből takarítsák el a kutyák piszkát. Ezen összegből segíteni lehetne jónéhány munkanélküli és dolgozni akaró emberen és nem kellene lépten-nyomon kutyapiszokba botlani. Nem tudom, szokott-e Ön gyalog is járni errefelé, mert ha igen akkor észrevehette,  hogy itt csak lehajtott fejjel szabad közlekedni a járdán.
Kérem ne hivatkozzanak egyéb szabályzatokra, ne tehetetlenkedjenek tovább ez ügyben, kizárt dolog, hogy ne lehetne ezt az egyebek mellett közegészségügyi problémát rendeleti úton //mert jó szóval nem megy/, adó/járulék/díj stb. útján/ nevezzék ahogy akarják/ megoldani.
 

A végén kezdve, természetesen én is járok gyalog a kerületben és a városban, itt élek és a lehető legritkább esetben ülök autóba Budapesten, gyalogolok, biciklizem és a közösségi közlekedést használom. Abban mindenképpen egyetértünk, hogy a nagyvárosokban jelentős problémát okoz az állattartás, főleg akkor, ha nem az együttélés szabályainak megfelelően történik. A kutyapiszok felszedése az elvárható minimum mindenkitől, aki az utcán sétáltatja az állatok, a gazdák óriási többsége ezt meg is teszi. A jelenleginél jóval szigorúbban járnék el azokkal szemben, akik nem takarítanak fel kutyájuk után. Ehhez azonban több közterület-felügyelőre lenne szükség, aki ezt ellenőriznék.

Szabad demokrata képviselőként nem navagyok híve az értelmetlen adóztatásnak, nem látom, hogy a kerületnek miért okoz évi 60 000 forint kiadást egy itt tartott kutya, amit a gazdáknak kellene megtéríteni. Azt ugyanis mindenképpen el kellene kerülni, hogy egy önkényesen kiválasztott csoport megsarcolásával fedezzünk egyéb kiadásokat. Éppen ezért jelenleg nem látom időszerűnek az ebadó bevezetését, ha azonban változik az állattartás helyzete, még vissza lehet rá térni.

Kevesen tudják, hogy kerületünk egyetlen, nem aszfalttal borított útja rögtön a Szent István park mellett van, a Wahrmann Mór köz egy része ugyanis hivatalosan közútnak számít. Ezen a részen található két rossz minőségű, egy szintes szolgáltató épület, az egyikben közért működött, a másik pedig a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. telephelye.

Erről a területről és jövőjéről többen is érdeklődtek, például az alábbi e-mailben:

Kedves Dávid!
Nem haragszol a kérdésért?/tudom volt tájékoztató...de nem tudtam elmenni/
Mi a sorsa a Kárpát u.-Ipoly u. sarkán levő ABC-nek..illetve a mellette levő "dühöngőnek".
Beépitik?
Remélem néhány sorban válaszolsz

A területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) módosítása valóban szerepel a következő testületi ülés napirendjén, Borszéki Gyula alpolgármester előterjesztése szerint a Wahrmann Mór közben felszámolnák a garázsokat, parkot alakítanának ki a helyén. A földszintes épületeket elbontanák, helyükön egy 25 méter magas épületet lehetne emelni, ennek földszintjén valamilyen közcélú funkciót kellene elhelyezni. A dühöngő megmaradna jelenlegi formájában.

A tervvel kapcsolatban ambivalens érzéseim vannak; egyrészt pozitívum, hogy végre rendeződhetne a terület sorsa, másrészt komoly aggályaim vannak azzal kapcsolatba, hogy az amúgy is sűrűn beépített, parkolási gondokkal küszködő Újlipótvárosban szükség van-e hasonló méretű épületekre.

Régóta szorgalmazza a XIII. kerületi szabad demokrata frakció, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatai ne csak elméletben legyenek nyilvánosak, hanem töltsük fel mindet az internetre. Sajnos a többi párt támogatását ehhez nem kaptuk meg, ezért csak a sajátunkat tudtuk nyilvánosságra hozni. Az alábbi linkeken érhető el:

 

Merker Dávid

Szederkényi András

Tarján András

 

 

E-mailben érkezett a felvetés, megpróbálok rá válaszolni, bár sajnos a kérdés megoldásáért kerületi szinten keveset lehet tenni.

Gépkocsival naponta többször hajtok az Újpesti rakparton észak felé. Az utolsó szakasz (2x2 sáv) kb 500 m, mielőtt elérjük a Helia szálló alatti lámpát (ez után enyhe emelkedő és jobb-kanyar: Dráva utca).

Ezen a 4-500m szakaszon a nagyobbnál nagyobb, és sötétebbnél sötétebb gépkocsik a külső sávban haladva nagy sebességgel előzik a szabályosan közlekedőket, hogy a sor elejére "furakodva" bepofátlankodjanak a lámpa előtt ismét egysávosra szűkülő kocsisorba.
Kiszámoltam: adott idő alatt kb 25-30 kocsi előz meg, ami ugye 25x4m (átlagban) =100m, ha mindegyik csak 2m követési távolságot hagy egymás közt (pedig többet), az 150m kocsi "elém vág" szabálytalanul.

Próbáltam levélben szót emelni a hatóságoknál, hogy tegyünk valamit a jelenség ellen, hisz adott esetben negyedével veti vissza haladásomat (időben ennyivel több), de levelezdetés után "levettek" a napirendről, pedig javaslataim is voltak.
Ha érdekli, elküldöm a levelezgetést.

Rendkívül bosszant a dolog, hogy az a hatóság, amely illetékes lenne a jelenség felszámolásában, nem tesz semmit. Talán Önnek több szerencséje lesz.

Nem hiszem, hogy csak engem zavar a dolog, hisz az előttem levő autósok viselkedéséből nem ez látszik.

Ezen a kérdésen szerintem két dolog segíthetne, az egyik hosszabb távon, ha nem olyen lenne a közlekedési kultúra Magyarországon, mint amilyen. Ahogy feljebb is írtam, ehhez sajnos ez a blog nem elég. A másik megoldás rövidebb távon is látható javulást jelentene; érezhető közterületi rendőri jelenlétre van szükség. Önmagában az, ha ott van a rendőr elég ahhoz, hogy minden szabályt pontosan betartsanak. Sajnos Budapesten óriási a rendőrség létszámhiánya, hiába vannak üresen státuszok, nincs, aki betöltse. Bár én nem vagyok híve a másra mutogatásnak, ehhez a források nem a kerületi és nem a fővárosi önkormányzatnál vannak, a rendőrség a kormány hatáskörébe tartozik és a feladata ellátásához szükséges összeget az ország költségvetéséből kell biztosítani. Olyan mértékű összegek ezek, amelyek mellett a kerület hozzájárulása csak csepp a tengerben.

Éppen ezért sajnálattal annyit tudok válaszolni, hogy ezzel a problémával kapcsolatban nem tudok segíteni.

Maga a blog is rendhagyó, ezen belül is új kezdeményezéssel próbálkozom; élőben tudósítok a képviselőtestület üléséről. A bejegyzés rendszeresen fog frissülni addig, amíg a testületi ülés tart.

 

14:00 Napirend előtt két képviselő szól hozzá, a fideszes Kugyela Attila és a szocialista Kovács Péter. Kugyela a Jerikó Keresztény Gimnázium költözése miatt sajnálkozik, kiemelve, hogy szerinte sokakat zavar a "keresztény szellem", ami szerinte ezt az iskolát jellemezte. Kovács engem szid, a Dráva utcai kerékpárút miatti "magatartásom okán". Szerinte megszavaztam ennek létesítését (ilyen nem történt), nem szeretek a tényekkel foglalkozni és képtelen vagyok választani "fővárosi és kerületi énem közül". No comment.

14:13 Az első két napirendet vita nélkül megszavaztuk, az egyik egy technikai jellegű módosítás, a másik a tavalyi költségvetés aktuális korrekciója volt.

14:15 Megkezdődött a költségvetés vitája. A kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak, hitelfelvételre idén sem kényszerül a kerület. A polgármester beszámolt a tervezett fejlesztésekről, a teljesség igénye nélkül ilyen az Eötvös József Általános Iskola és a Pannónia Általános Iskola, a Révész utcai szakrendelő és a Thurzó utcai óvoda felújítása, útfelújítások a főváros segítségével. A Fidesz persze csak a negatívumokra hívja fel a figyelmet. A szokásos fekete-fehér világképet láthatjuk, "ilyen máshol nincs" az egyik oldalon, válság a másik oldalon. Ha nem baj, ennek részleteivel nem untanám a blog olvasóit, mindenki fantáziájára bízom :)

Annyit érdemes hozzátenni, hogy a bevételek egy részét kissé alultervezték. Egy problémás terület van a költségvetésben, szerettük volna, ha az Újlipótvárosi Közösségi Ház építésének fedezetéül szolgáló ingatlaneladásokat nevesítik a költségvetésben, azonban az előterjesztők ezt nem vállalták.

14:32 A költségvetésben mintegy 6,1 milliárd forintot szánunk beruházásra, az ingatlanértékesítésre tervezett 4 milliárd forint elvileg mind ezt a célt szolgálná. Ugyanakkor az egyik helyi újság beszámolója szerint Magos Péter szocialista képviselő szerint az Ipoly utca - Pozsonyi út sarkán lévő telek értékesítéséből származó forrás "a kerületi gimnáziumok és szakrendelők fenntartásához kell". Megkérdeztem, hogy mi is az igazság, kíváncsian várom a választ.

14:38 Magos Péter szót kért, szerinte "ott kellett volna lennem, ahol nem voltam", és nem kell hinni ennek az újságnak. A szocialista Tóth Péter szintén arra tartja alkalmasnak a testületi ülést, hogy elmondja, szerinte csak újlipótvárosi és nem XIII. kerületi képviselő vagyok. És hozzátette, hogy a költségvetésről kellene beszélni a képviselőknek, így nekem is, mondta hozzászólásában. Az ellentmondás feloldását az olvasókra bízom, nekem nem sikerült. Tóth Péter kérésére hozzáteszem, hogy a hozzászólásának első felében személyeskedett csak, a második részben a költségvetésről beszélt.

14:43 Eddig az MSZP és a Fidesz frakció tagjai közül - a személyeskedéseket kivéve - mindenki felolvasta előre megírt spontán véleményét. :)

15:10 Hiszékeny Dezső alpolgármester szerint a hivatkozott cikknek, amit "egy Timi nevű hölgy írt" annyi köze van a valósághoz mint "péknek a harangöntéshez vagy Helyi Témának a valósághoz". Konkrét választ sajnos sem ő, sem Magos Péter nem adott, viszont sikerült mindkettejüknek egy rendeset személyeskedni. Ha valaki elfelejtette volna, elvileg a költségvetésről szól. A fideszes Gubicza Katalin se semmi, ő az "MSZP pártkasszáját feltöltő vállalkozókról" beszél, konkrétumokat persze nem említ - az csak bonyolítaná a mondandóját. Hamar eljutott Hunvald György letartóztatásához is.

15:32 Az idei költségvetést 22 igen, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadtuk.

15:54 A megújuló energiaforrások felhasználásáról szóló rendeletmódosításról tárgyalunk. A javaslat megengedné, hogy közterületen is elhelyezzék a szükséges műtárgyakat (elsősorban hőszivattyúk). Hozzászólásomban elmondtam, hogy ez egy fontos, előremutató kezdeményezés, de még nem lehetünk teljesen elégedettek, hiszen a kerületi intézményeknél még nem alkalmazzuk ezeket a megoldásokat. Kivételes esemény is történt; Szanyi Tibor országgyűlési képviselő is hozzászólt, először a ciklus során. A javaslatot egyhangúlag elfogadtuk.

16:04 A játszótereken és a sportpályákon történő dohányzás betiltásáról szavazunk. Bár Tarján András képviselőtársam terjesztette elő még decemberben, a testület elé azonban Borszéki Gyula előterjesztéseként került be. Ettől a "szépséghibától" függetlenül támogatjuk, hiszen a rendeletet egy szabad demokrata képviselő kezdeményezte, de ami történt, az több mint furcsa, rajtam kívül Spaller Endre, a Fidesz frakcióvezetője is szóvá tette.

16:21 A rendeletet egyhangúlag elfogadtuk.

16:22 Újabb szabad demokrata indítványt tárgyalunk, ez szintén Borszéki Gyula neve alatt kerül a testület elé, egy másik rendeletmódosítás mellékleteként. Ennek értelmében a "koldusrendelet" megszűntetését javasoljuk. A jelenleg érvényben levő rendelet megtiltja a közterületen lakást, a koldulást, az újságárusítást. Bár sokunkat zavarnak a hasonló tevékenységek, mégis, a hajléktalanoknak ez a megélhetést jelentheti, a fagyhaláltól való megmenekülést. Ezért javasoljuk, hogy töröljük el ezt a tiltást, hiszen a hajléktalanság nem rendészeti kérdés, hanem szociális kérdés.

Tarján András képviselőtársam elmondta, hogy a hajléktalanok is állampolgárok, bár nem "lakosság", mégis megilletik őket ugyanazok a jogok, mint bárki mást.

16:37 A módosító javaslatunkat 3 igen, 20 nem, 10 tartózkodással sajnos elvetette a testület.

16:43 Véleményezzük a fővárosi forrásmegosztás tervezetét, minden képviselő támogatta.

16:45 Szabó György fideszes képviselő közérdekű kérdésben arról érdeklődik, hogy az év elején minden kerületi postaládába bedobott kiadványban miért csak szocialista politikusok jelenhettek meg. Holopné Schramek Kornélia alpolgármester szerint azért nem kerültek bele más pártok képviselői, mert nem vettek részt rendezvényeken, így véletlen, hogy csak szocialista politikusok szerepelnek benne.

16:50 A mai testületi ülés véget ért, legközelebb március 12-én ülünk össze.

A Népszabadság Fórum rovatában az alábbi írásom jelent meg a Jud Süss üggyel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok mindenki véleményére, szóval várom a kommenteket.

Hogy ne küzdjünk a nácizmus ellen

A szerző újlipótvárosi önkormányzati képviselő (SZDSZ)

2008 júliusában egy szélsőséges propagandát terjesztő testvérpár kibérelt egy újlipótvárosi pincehelyiséget, ahol több alkalommal levetítették a Jud Süss című hírhedt náci propagandafilmet. Veit Harlan 1940-es filmje Goebbels megrendelésére készült, célja pedig a "befolyásos és társadalomra veszélyes zsidó" archetípusának bemutatása s ezáltal az antiszemitizmus és a zsidók kiirtásának igazolása volt.

A vetítések után Szabadai Viktor képviselőtársammal feljelentést tettünk közösség elleni izgatás miatt. Nem vagyunk egyedül azzal a véleményünkkel, hogy ez a film uszításra alkalmas. A német állam például elkötelezett abban, hogy a filmet csakis oktatási céllal lehessen megtekinteni, az ne lehessen eszköze a náci rezsimet magasztaló uszításnak. Ezért van a filmmel kapcsolatos valamennyi jog a német Friedrich Wilhelm Murnau Alapítvány tulajdonában. A vetítés tehát szerintünk kétszeresen is jogellenes. Az uszításról csak annyit, hogy a vetítések végén - a zsidó főszereplő kivégzésénél - a közönség tapsviharban tört ki. A vetítés jogtalansága pedig nyilvánvaló.

Liberálisként általában nem vagyunk hívei az értelmetlen tiltásnak, de a jogszabályok betartatásának igen. Az pedig több mint felháborító, hogy a szélsőjobb rendszeresen kihasználja a kiskapukat - az ügyészség, a hatóságok pedig mintha még bátorítanák is őket. A Kuruc.info kiváló példa erre: a neonáci portál szabadon uszíthat és szervezhet erőszakos akciókat (lásd melegfelvonulás ellen) anélkül, hogy bármilyen hatóság figyelmét felkeltené. A honlapon cégek tucatjai hirdetnek, ezek szerint az üzemeltetők elérhetők, megtalálhatók - kivéve a magyar hatóságok számára, amelyek évek óta "kutatják" a készítőket, a tulajdonosokat. Nehéz dolguk lehet, hiszen hármuk neve hónapok óta megtalálható az interneten.

Visszatérve a Jud Süssre: többféleképpen is beavatkozhattak volna a hatóságok. Beavatkozhattak volna úgy, hogy tudomást szerezve a vetítésről - ahogy hozzánk, az erre hivatott állami szervekhez is eljuthatott volna az információ -, megakadályozzák azt. A vetítés után is léphettek volna; a szervezők kilétére fény derült, egyértelmű, hogy mi történt, nem volt ok rá, hogy az ügy ne bírósági ítélettel végződjön. Ám az ügyészség megszüntette a szervezők gyanúsítotti státusát arra hivatkozva, hogy bár a film hetven évvel ezelőtt valóban uszító volt, ma azonban "légüres térben mozog", közvetlen veszélyt nem jelent senkire. A közvetlen veszélyeztetés bizonyítása szinte lehetetlen. A kérdés már csak az, hogy ma Magyarországon lehetséges-e elkövetni egyáltalán a közösség elleni izgatás bűntettét, vagy ez csak amolyan fiktív jogi kategória. Mindenesetre az elkövetés eddig még senkinek sem "sikerült".

Ami a hatóságok szerencsétlenkedésénél (vagy szemhunyásánál) is érthetetlenebb, az Gyurcsány Ferenc tehetetlensége. Örömömre szolgál, hogy a miniszterelnök ingerküszöbét is elérte az ügy. Hiszen tíz perccel azután, hogy az első hír megjelent az ügyészség döntéséről, a kormányfő már intézkedett is. Otthagyott csapot-papot, gazdasági válságot, és tette a dolgát: Blogbejegyzést írt!

Bámulatos a miniszterelnök reakcióideje és érzékenysége, de azért azzal a jogkörrel, amivel őt Magyarország alkotmánya és törvényei felruházzák, találhatna a blogírásnál némileg hatékonyabb cselekvési formát is. Mi, XIII. kerületi szabad demokraták például feljelentést tettünk közösség elleni izgatásért, majd az eljárás megszüntetése után panaszt tettünk az ügyészségen. És elmegyünk a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához is, ha kell. Nekünk ennyi lehetőségünk van, míg a kormányfőnek egy ország irányításához vannak jogosítványai.

Éppen ezért az az ő feladata, hogy érdemben intézkedjen azért, hogy Magyarország ne legyen a szélsőséges uszítás hazája. Ha a kormány meg sem próbálja betartatni a jogszabályokat, ha homokba dugja a fejét, annak súlyos következményei lehetnek. Ennek jeleit hónapok óta látjuk. Drámai mértékben erősödik a rasszizmus, a cigányellenesség lassan az őszinteség szinonimája lesz a jobb- és sokszor sajnos a baloldali emberek között is. Ez ellen pedig nem elég blogbejegyzésekkel küzdeni.

Mdavid 2009.02.11. 21:13

Meghívó

Gabrius még a blog indulásakor vetett fel egy problémát:

Örömmel vettem kezdeményezésüket, amelyben valóban a probléma felvetés és megoldás közös lehetőségét látom.
Alapvetően kettő problémát szeretnék felvetni, amelyek, mint Lehel Tér környéki lakost komolyan érintenek.

Hiába fejeződött be a Váci út és a Gogol utca kereszteződésében az úttest egy részének visszaburkolása , a közvetlen balesetveszély (életveszély) még mindig fent áll az útburkolati jelek hiányos, illetve abszolút ellentmondásos felfestése miatt. Jelenleg a balra kanyarodó sáv teljesen a szemben lévő forgalom irányában van felfestve (Duna felől a Váci út felé közelítve), ami abszolút életveszély (valamikori forgalomeltérítés miatt). Ezen, aránylag széles úton nem látható, egyáltalán, hogy hova kellene besorolni a különböző irányba tovább menni szándékozó autósoknak!!!

Az útburkolati jeleket csak akkor lehet felfesteni, ha tartósan -5 Celsius-fok feletti az útfelület hőmérséklete. Most hiába helyeznének el ott bármit, nem maradna meg. A kereszteződésben komoly forgalmi változások lesznek; a kerékpárút építésével párhuzamosan a Bulcsú utca is egyirányú lesz.

A kerületi közútkezelőnek jelzem a problémát, remélem a lehető leghamarabb orvosloni tudják.

Gyurcsány Ferenc blogjában dícséretes gyorsasággal reagált mai sajtótájékoztatónkra. A miniszterelnök szándéka mindenképpen értékelendő, csak azt nem értem, hogy miért nem tesz valamit. Hiszen egy mezei önkormányzati képviselő eszközei és egy miniszterelnök lehetőségei között ég és föld a különbség.

Ami rajtunk múlt, azt, úgy érzem, megtettük; feljelenetettük a szervezőket, elindítottuk az eljárást. Amikor az ügyészség megakasztotta, a nyilvánossághoz fordultunk és panasszal is éltünk. Több eszközünk sajnos nincsen, a jogszabályok betartásáért a kormány és annak feje felel. Ha Gyurcsány Ferenc valóban újra visszatér korábbi véleményéhez és nem a miskolci kapitány ügyében tanúsított magatartását folytatja, akár tehetne is valamit.

Például előterjeszthetne legalább egy olyan törvényt, amelyik kiállja az alkotmányosság próbáját és segít kordában tartani a szélsőségeket. Ez lenne a dolga, nem pedig blogot írni, Chartát szervezni. Ha készülne munkaköri leírás a miniszterelnöknek, akkor ez lenne a feladata.

Gyurcsány Ferenc emlékeztetett arra, hogy az ügyészség indoklása szerint a zsidók ugyan kétségkívül az úgynevezett "árja" társadalom "kórokozóiként" szerepelnek a filmben, ám ez nem uszítás, mert szerintük mindez nem illeszkedik az uszítást lehetővé tevő megfelelő eszmei környezetbe. "Tudniillik - szól a verdikt, pontosabban annak indoklása - ez a fajta zsidózás a mai magyar környezetben mintegy légüres térben mozog. Hiába na, ott tartunk, hogy az ügyészség társadalomlélektani elemzést ad nekünk" - olvasható a miniszterelnök blogjában.

Gyurcsány Ferenc felidézte, mindezt az ügyészség éppen akkor teszi, amikor egyébként Európaszerte felháborodást váltott ki, hogy XVI. Benedek pápa az elmúlt napokban "visszafogadta, ha úgy tetszik, rehabilitálta" Richard Williamson püspököt, aki éles antiszemita kijelentéseiről híresült el. "Williamson többek között azt állította, hogy a zsidók találták ki a holokausztot, pusztán azért, hogy Izrael létrejöhessen. Nem is olyan régen pedig azt állította, hogy nem is voltak gázkamrák" - áll a miniszterelnök internetes naplójában.

Gyurcsány Ferenc visszautasította, hogy a jobboldal és a szélsőjobboldal álláspontja szerint ők azért veszik elő - ahogyan ők hívják - az "antiszemitizmus kártyáját", mert bajban vannak.
"Önleleplező, szégyenteljes és embertelen álláspontnak gondolom ezt. (...) Az emberi méltóságot és tisztességet nem csak a politikusoknak kell védeni, nekik ez kötelező, de van itt dolga mindenkinek, szerintem az ügyészségnek legalább annyira, mint bármelyik demokratának" - szögezte le.

A miniszterelnök szerint a holokausztot tagadó Williamson és az általa kiváltott reakciók fényében "még elgondolkodtatóbb a magyar ügyészség álláspontja".

"És az a legkevesebb, amit mondhatunk"- vetette fel blogjában, utalva arra, hogy az ügyészség úgy látja: a Jud Süss című film Magyarországon "légüres térben" került levetítésre.

"Bátorkodom megjegyezni: én viszont éppen ellenkezően látom a dolgot. Szerintem mindenfajta magyarázkodó és gyáva álláspont csak olaj a tűzre. Bátorítás arra, hogy ocsmány szélsőjobboldali eszmék törjenek utat maguknak" - állítja Gyurcsány Ferenc a blogjában.

Ma sajtótájékoztatót tartottunk Szabadai Viktorral a Jud Süss-ügy kapcsán, az MTI beszámolója:

Még a csütörtöki nap folyamán panasszal fordul a Fővárosi Főügyészséghez az SZDSZ, miután januárban, bűncselekmény hiányában, megszüntették a Jud Süss című film levetítése miatt indított eljárást - közölte budapesti sajtótájékoztatóján az SZDSZ XIII. kerületi frakcióvezető-helyettese.

Merker Dávid emlékeztetett arra, hogy júniusban több alkalommal is levetítették a "közismert antiszemita, náci propagandafilmet" a fővárosi Hegedűs Gyula utca egyik helyiségében.

Hozzátette, akkor azért tettek feljelentést közösség elleni izgatás miatt, mert véleményük szerint Magyarországon sehol nem lehet ilyen filmet levetíteni és ezzel uszítani.

A XIII. kerületi frakcióvezető-helyettes "végtelenül cinikusnak és álszentnek" nevezte az ügyészségi indoklást, amely szerint a film alkalmas lehet uszításra, de csak megfelelő eszmei fogadóközegben, a mai magyar környezetben viszont "légüres térben" mozog.

Merker Dávid megjegyezte, hogy nekik viszont kötelességük megvédeni a lakosságot az ilyen filmektől.

A sajtótájékoztatón szintén részt vevő Szabadai Viktor, a szabad demokraták XIII. kerületi elnöke szerint az eljárás azt mutatja, hogy habár az írott jog ismeri a közösség elleni izgatás bűntettét, ennek a hatóságok "nem tudtak, nem akartak érvényt szerezni".

Azt mondta, a határozat elszomorította őket, de nem lepődtek meg rajta, mert az elmúlt húsz évben egyetlen alkalommal sem sikerült bizonyítani a közösség elleni izgatást.

A politikus szerint a hatóságok az ügy során nem jártak el megfelelően az állampolgárok védelmében.

Közölte, hogy az SZDSZ kész tovább vinni az ügyet és ha kell, végül a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak.

A BRFK július 18-án indított eljárást közösség elleni izgatás megalapozott gyanúja miatt a Jud Süss című film vetítésével kapcsolatban. A rendőrség több tanút is meghallgatott, majd házkutatást tartott egy Hollán Ernő utcai lakásban és egy XII. kerületi könyváruházban, ahol DVD-n és videokazettán a Jud Süss több tucat kópiáját találták meg és foglalták le.

Az eljárásban a rendőrség azt is vizsgálja, hogy sérültek-e a filmmel kapcsolatban a szerzői joghoz fűződő érdekek - közölte az eljárás indulásakor a BRFK.

A propagandafilm vetítésével kapcsolatban az SZDSZ XIII. kerületi frakciója tett feljelentést július elején közösség elleni izgatás miatt, mivel Angyalföldön többször is lejátszották a filmet.

A Jud Süss című náci propagandafilmet Joseph Goebbels propagandaminiszter felügyelete mellett 1940-ben forgatta Veit Harlan az antiszemitizmus "igazolására".

Stop Szmog /ebből melyik lehet a vezetéknév?:)/ e-mailben kérdezett. Bár nem kapcsolódik szorosan a kerülethez, de minket is érint, ezért itt válaszolok rá.

Kedves Merker Dávid

Önhöz/hozzád fordulok, mint biciklis ügyekben mozgolódó SZDSZ-es képviselőhöz.
Tudom, hogy az alábbiakban vázolt kérdés nem szűken vett XIII. kerületi ügy, mégis bízom abban, hogy tud(sz) segíteni.

A tavaly őszi CriticalMass napjára (szeptember 22.) időzítve Kóka János egy határozattervezet benyújtásáról tájékoztatta a CM közönségét, amit a tagok általában szkeptikusan, kétkedve, sokan mégis bizakodóan fogadtak:

http://criticalmass.hu/forum/20080922/liberalis-hatarozattervezet-parlamentben

A blogbejegyzés hozzászólásaiból kiderül, hogy a benyújtott tervezet szövege így hangzik:
http://www.parlament.hu/irom38/06294/06294.pdf

maga a H/6294 számú tervezet életútja pedig itt követhető figyelemmel.

Ez alapján úgy tűnik, régen és többszörösen is lejárt a 30 napos határidő, mégsem történt semmi, a bizottsági tárgysorozatba vételre is csak 2 hónap múltán került sor. Bevallom, nem vagyok tisztában a parlamenti munkamenettel - csak a Házszabályból tudok tájékozódni - de nekem határozottan úgy tűnik, hogy ez a kezdeményezés elfelejtődött (vagy ami még rosszabb: sose vették komolyan), egyszóval: állni látszik az ügy.

Kérlek - remélem nem gond, ha végül inkább a tegeződésnél maradok -, ha módodban áll nézz utána, sürgesd meg, vagy ha ezt különböző okok miatt nem teheted, segíts abban, hogy kihez fordulhatok ebben a fontos ügyben.

Köszönettel és üdvözlettel
StopSzmog, aki ezúton is gratulál a blogodhoz.

Ahhoz, hogy egy javaslatból törvény szülessen, először bizottsági üléseken kell véleményezni, ez - elméletben - egyfajta szakmai szűrő lenne, ezt követően döntenek a javaslat napirendre vételéről. Az Országgyűlésben a Gazdasági és informatikai, valamint a Sport és turisztikai bizottságok illetékesek ebben a kérdésben, ezek egyelőre nem tárgyalták. Ezt hivatalosan a válság miatti teendőkkel és a költségvetés előkészítésével indokolták. Hogy ez mennyire komolyanvehető, azt inkább ne firtassuk, azért az látszik, hogy az előterjesztőkön kívül túl nagy érdeklődés nem kíséri a javaslatot a Parlamentben.

A tavaszi ülésszak február 16-án indul, az SZDSZ frakció kezdeményezte, hogy ekkor végre kerüljön napirendre a javaslat, így idén tavasszal megszülethet a törvény.

E- mailben érkezett:

Problémával szeretnék jelentkezni, mellyel remélem egy új bejegyzés születését fogom segíteni az Ön kiváló új honlapján.
Az én kedves Angyalföldemen, a Béke tér környékén az utóbbi időben (úgy jó 7-8 hónapja) bevezették a kötelezően szelektív hulladékgyűjtést, elsőként a műanyag palackokra korlátozva a rendelkezést. Én magam is már régóta szorgalmazom, hogy a hatalmas szeméthegyeket termelő lakótelepek családjait fokozatos, jól kommunikált lépésekkel rá kell vezetni a szelektív hulladékgyűjtésre. Ehhez azonban nem elég egy hevenyészetten elfogadott képviselői határozat: terepszemlével, a helyiek megkérdezésével okos és hosszú távon is hasznokat hozó megoldásokat kell alkalmazni. A mai napig egyetlen szelektív sziget áll rendelkezésre 4-5 panelház, azaz majd 200 család flakonjainak, papírjainak és üvegeinek befogadására: ez édeskevés, főleg akkor, ha a heti rendszerességű ürítés is néhanapján elmarad, akár két hetet is csúszhat.
Már az ürítés utáni első napon újra megtelnek a boxok, amelyek feldühítik, és így logikusan a nemes ügy ellen fordítják az ottlakókat. Ők pedig, jobb megoldás híján, száz métereket, vagy akár kilométereket kell, hogy gyalogoljanak (hiszen autója csak keveseknek van) csak azért, hogy szabályosan megszabaduljanak palackjaiktól. Többségük pedig ma már inkább valamilyen kerülőúton dobja ki a szemetét, vagy a boxok mellé rakva azt, vagy illegálisan a gyűjtőkonténerek aljába csempészve az amúgy szelektíven is gyűjthető szemetet.
Remélem képviselő úr, hogy Ön lesz az, aki a régi problémákra újszerű válaszokat tud adni. Én drukkolok!

Üdvözlettel,
Egy lakos

Budapesten a szemétszállítást az FKF Zrt. végzi, a város egész területén azonos feltételekkel. Így, ha egy társasház befizeti a szemétdíjat, nem lehet kötelezni a szelektív hulladékgyűjtésre. Erre a közeljövőben nem is kerülehet sor, azonban szerintem a fenntartható fejlődést az szolgálja, ha az általunk megtermelt szemetet a lehető legnagyobb arányban hasznosítjuk újra.

Ami az ürítést illeti, a rendszer jelenleg viszonylag statikus, mindennap elvisznek az öt hulladéktárolóból (papír, fém, pet palack, színes üveg, fehér üveg) egyet, függetlenül attól, hogy például papírból jóval több keletkezik. Ezen csak jelentős beruházással lehet változtatni, viszont megoldást kinálhat a házankénti szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Ez kísérleti jelleggel idén indul Újlipótváros nyugati részén, a Duna - Szent István körút - Hollán Ernő utca - Kárpát utca - Garam utca közti területen.

Amennyiben ez a program sikeres lesz, hosszútávon megoldást jelenthet a problémára.

A jókívánságokat köszönöm.

Az elmúlt napokban felpörögtek a Dráva utcai "bicikliúttal" kapcsolatos események, ezért a blogon is főleg ezzel foglalkoztam, de ideje visszatérni a normális kerékvágásba, hiszen azért más téma is foglalkoztatja a XIII. kerületben élőket.

John Emese kezdeményezésére Fővárosi Közgyűlés mai ülésén tárgyalja azt a rendeletet, amely megtiltja a fővárosi fenntartású játszótéreken és sportpályákon a dohányzást. Kerületünkben ez a két Szent István parki és a Tahi úti játszóteret érinti. A Közgyűlésnek nincs hatásköre a kerületi fenntartású játszótereket illetően, csak kérni tudja, hogy az egész fővárosban vezessék be a tilalmat.

Tarján András képviselőtársam a kerületi szabad demokrata frakció nevében még 2008. december elején kezdeményezte a játszótéri dohányzás tilalmát a kerületben. Bár szóban mindenki támogatta az előterjesztést, meglepve tapasztaltuk, hogy "elfelejtették" napirendre venni a januári testületi ülésen. Aztán jött egy még nagyobb meglepetés, hirtelen Borszéki Gyula alpolgármester előállt egy hasonló javaslattal, mintha más sose foglalkozott volna a kérdéssel.

Elvileg vannak törvények, működési szabályzat, ami világosan szabályozza, hogy a képviselői előterjesztéseket hogyan kell tárgyalni - mindez persze nem számít. Ilyen máshol tényleg nincs...

A Dráva utcai félresikerült bicikliút építésről a kerekagy.blog.hu révén értesültünk mindannyian. A tegnapi demonstrációról az alábbi videóban számoltak be:

Ez a demonstráció végre a kerületben is megmutatta, hogy a bringázás nem egy szűk kisebbség hobbija, hanem egy reális közlekedési alternatíva. Így hát köszönet mindenkinek, aki részt vett a sajtótájékoztató megszervezésében és végrehajtásában.

 

László János, a Magyar Kerékpárosklub elnöke - aki egyben újlipótvárosi lokálpatrióta is - Hagyó Miklós válasza kapcsán a következő levelet fogalmazta meg:

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr, kedves Miklós!

Talán nem fogsz megharagudni, hogy tegezve írom e levelet, kinevezésed óta együtt dolgozunk Budapest kerékpáros ügyein, kapcsolatunk a kölcsönös elfogadáson, az együttműködésen alapul, és én, mint egy civil szervezet vezetője, ezt valóban nagyra értékelem!

Szervezetünk, a Magyar Kerékpárosklub többek között azon dolgozik, hogy a kerékpározás elfogadott, mindenki számára kívánatos közlekedési eszközzé váljon Budapesten is. Ez az a cél, aminek elérése érdekében évek óta együttműködünk a Városháza szakembereivel, szakmai vezetőivel.

Vannak eredményeink is bőven: elkészült a Budapesti Kerékpáros Koncepció, elvei és alapja bekerültek Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervébe, a közeljövőben ezek alapján készül el az a program, ami szabályozni fogja a város kerékpáros fejlődését a következő évtizedekben. Talán ez a legfontosabb eredménye közös munkánknak.

Sok változás persze nem látszik még az utcákon, de ez természetes következménye annak a helyzetnek, hogy Budapest szakmai vezetése is felismerte, változtatni kell a régi elveken, ha komoly eredményeket akar elérni a kerékpározás elterjesztésében. Én magam is azt gondolom, hogy ne épüljön addig jelentős létesítmény, amíg nem tudtuk meghatározni pontosan, melyik eszközt, létesítménytípust hol és hogy kell alkalmazni, mik azok a forgalomtechnikai megoldások, amik javítják a feltételeket, és főleg kívánatossá teszik a kerékpáros közlekedést azoknak is, akik eddig nem gondoltak erre, mint lehetséges alternatívára.

Ezért volt fontos felhívni a figyelmet a Dráva utcai gyalog-kerékpárút hibáira. Mert sajnos nem igaz, hogy megfelel azoknak az irányelveknek, amiket éppen most (mint feljebb írtam) közösen dolgozunk ki. Sőt a régebbieknek sem: már egy 1992-ben megírt tanulmányban is olvasható volt: „A kerékpárutak ott, ahol a forgalom szétválasztása hatásos – kereszteződések között – az autó és kerékpár közötti baleseteket meg tudják akadályozni. Ez a balesettípus - autó kerékpárost súrol vagy hátulról nekimegy (csak folyópályás balesetek) - a kerékpárút nélküli utak kerékpáros baleseteinek mindössze 7%-át teszi ki. Ezzel szemben a kerékpárút nélküli utcák kerékpáros baleseteinek 49%-a kereszteződésekben történik. Itt a forgalom szétválasztása kerékpárutak esetén hatástalan. Konfliktusvizsgálatokból kiderül, hogy kerékpárosok számára kereszteződésekben a baleseti kockázat kerékpárutak esetén minimum megháromszorozódik.” (Wofgang Rauch: Utak a Kerékpározáshoz, 1992)

E tanulmány megjelenése óta persze sok vizsgálat készült világszerte a témában, igazolva a fenti állításokat, azon vagyunk (a városháza szakembereivel közösen), hogy nálunk is készüljenek ezzel kapcsolatos felmérések.

Az sem magyarázat az esetre, hogy magánberuházó készítette-terveztette a létesítményt. A Spirál beruházója innét néhány száz méterre a Dózsa György úton ugyancsak megkapta a maga feladatát, neki is meg kellett oldani a kerékáros közlekedést, de ők – éppen a közlekedési ügyosztály felelősének javaslata alapján – megkeresték a mi szakembereinket, aminek eredményeként NEM építették meg az általuk korábban tervezett járda-kerékpárutat, hanem busz-kerékpársávot alakítottak ki.

Tehát, ahogy a sajtótájékoztatón is elmondtam, a Dráva utcai létesítmény egy „rendszerhiba”, talán gyerekbetegség, ami, ha nem beszélünk róla, ronthatja a megindult közös munkánk eredményességét.

A konkrét helyzet megoldására javaslom a szakembereink egyeztetését!

Magunknak további hatékony együttműködést, neked jó egészséget kívánva,

Üdvözlettel

László János
Elnök
Magyar Kerékpárosklub

Ma megérkezett Hagyó Miklós válasza a Dráva utcai bringaúttal kapcsolatos levelemre. Változtatás nélkül közreadom és persze jobbulást kívánok. :)

  Merker Dávid képviselő úrnak

      Fővárosi Közgyűlés Városüzemeltetési és

           Környezetgazdálkodási Bizottsága

          1052. Budapest, Városház u. 9-11.

 

 

Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Dávid!

Köszönettel vettem január 18-ai email-edet. Kérem, nézd el nekem, hogy csak most válaszolok, de – talán értesültél is róla – kisebb műtétet hajtottak végre rajtam, s csak tegnap engedtek ki a kórházból.

 

Mint a Fővárosi Közgyűlés Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságának tagja bizonyára Te is tudod, hogy a Fővárosi Önkormányzat alapvetően támogatja a magánberuházások kapcsán átépülő közterületeken – az átépítéssel egyidejűleg – kerékpáros közlekedést segítő megoldások is kiépüljenek.

Ami a konkrét felvetést illeti: A Dráva utcai kerékpárút a Váci út – Dráva utca kereszteződésben (Váci út 76. sz. alatt) épülő irodaház beruházójának előírt közterületi beavatkozások részeként valósul meg, tehát nem fővárosi beruházás.

A Dráva utcában kerékpárút létesítését a XIII. kerületi önkormányzat által 2004-ben jóváhagyott szabályozási terv (KSZT) kötelező elemként tartalmazza.

A Váci út 76. sz. irodaházra 2006-ban adott ki építési engedélyt a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal. Engedélyében előírta az építtető számára a szükséges közterületi infrastruktúra, többek között a kerékpárút megvalósítását. A beruházáshoz előírt többi közlekedési létesítmény (pl. kanyarodó sávok) helyigényét is figyelembe véve, mivel magánberuházáshoz kapcsolódó, korlátozott mértékű beavatkozásra volt lehetőség, a tervezők ezt a megoldást (egy oldali kerékpárút) javasolták. A beruházás e része fővárosi tulajdonú utat érintett ezért a beavatkozásokhoz tulajdonosi, közútkezelői és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás volt szükséges, amit a Főváros megadott.

 

Tárgyszerűen ennyit tudok kérdéseidre válaszolni, mert a konkrét esetben ez volt a főváros lehetősége, szerepe.

Szeretnélek azonban Téged és az „ilyenmasholnincs.blog" olvasóit is megnyugtatni. A kérdéses szakasz a Duna felőli végén a Kárpát utcánál csatlakozik a meglévő járdaburkolaton már évekkel korábban kijelölt gyalog-kerékpárúthoz, s ezzel a város nagy részén végighaladó Duna menti kerékpárúthoz. Kétségtelen, hogy a Visegrádi utcánál valóban nincs még folytatása (elkerülhetetlen, hogy a hálózat szakaszosan épüljön ki), az idő előrehaladtával az egyes különböző beruházások keretében megvalósult hálózati elemek egyre inkább összefüggő hálózatot fognak alkotni.

A főváros kerékpáros főhálózati terve egyébként tartalmazza a Dózsa György úton is folytatólagos kerékpáros létesítményt (kerékpárút, kerékpársáv), a pontos műszaki megoldás azonban még nem eldöntött.

 

Megkérdeztem illetékes ügyosztályunkat. Egyértelmű állásfoglalásuk szerint a  létesítmény – melynek műszaki átadása még nem zárult le – megfelel a kerékpáros  létesítményekre vonatkozó műszaki előírásoknak és ajánlásoknak. A kihelyezett kerékpárút-táblák nem ártanak a  kerékpáros  közlekedőknek. Leszerelésük nem indokolt. A kerékpárút nem használhatatlan

Annak érdekében, hogy a Duna felől a Váci út felé tartó kerékpárosnak ne kelljen kétszer kereszteznie a Dráva utcát, a tervet úgy hagyta jóvá a Főváros, hogy a kerékpárút egyirányú a Duna felé vezető irányban, így a Váci út felé továbbra is lehet az úttesten kerékpárral haladni. A Váci úttól a Duna felé haladva gyakorlatilag nem jelent kerülőt vagy időveszteséget a kerékpárút igénybevétele az úttesthez képest, viszont nem az 50 km/h sebességű gépjárművek forgalmi sávjában kell haladnia a kerékpárosnak.

Az ellenkező irányú kerékpározás segítésére és a Dózsa György úti kapcsolathoz folytatáshoz még további beavatkozások lesznek szükségesek. Az is lehetséges, hogy az egész utca faltól falig átépítése esetén esetleg lehetett volna komplex, kedvezőbb megoldást is megvalósítani, azonban itt egy magánberuházáshoz kapcsolva korlátozott mértékű beavatkozásra volt lehetőség. Egy következő beruházással (pl. a  csatornaépítéssel) együtt vagy önálló kerékpáros  beruházásként folytatható a  beavatkozások sora, ha van rá forrás, és elfogadott műszaki megoldás.   

Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Dávid!

Amennyiben figyelemmel kísérted működésemet, tudod: hivatalba lépésem első pillanatától kezdődően azon munkálkodom, hogy Budapest környezeti állapotát (zaj- és légszennyezési mutatóin) javítsunk. A tehergépjármű-behajtás korlátozásán és a kötöttpályás közlekedési fejlesztések előmozdításán, s a közösségi közlekedés előnyben részesítésén túl (lásd buszsávok, buszkorridor) mindig is szívügyemnek tekintettem a fővárosi kerékpáros közlekedés lehetőségeinek bővítését is. Főpolgármester-helyettesi irodám közlekedési referense, Berger András úr rendszeres kapcsolatokat ápol a kerékpáros érdekképviseletekkel. Kezdeményezésemre, az ügy fontosságára való tekintettel, a Főpolgármesteri Hivatal – története során először – külön kerékpáros referenst is kinevezett a Közlekedési ügyosztályon, Tőkés Balázs úr személyében. 2007. december 20-án Közlekedési Ügyosztályunk együttműködési szerződést írt alá a Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Szolgáltató Klubbal, hogy az említett civil szervezet a kerékpáros vonatkozású döntések és fejlesztések előkészítésében, illetve összehangolásában, a tervek s a megvalósult létesítmények szakmai értékelésében részt vegyen. László János úr, a Klub vezetője hetente többször is felkeresi a Főpolgármesteri Hivatalt, s amennyiben bármi észrevétele van, időben megteszi a fejlesztések kapcsán. Számunkra ez is kellő garanciát jelent, a civil kontroll érvényesülését jelenti minden hasonló esetben.

 

Ismételten megköszönöm, hogy leveleddel lehetőséget teremtettél a kerékpáros ügyeink év eleji áttekintéséhez.

Sok sikert s a magaménál jobb egészséget kívánok Neked.

 

Budapest, 2009. január 26.

 

Tisztelettel üdvözöl:

Hagyó Miklós

főpolgármester-helyettes sk.

Levélben érkezett:

A 13. kerületben, a Népfürdő u-Révész u. sarkától indul észak felé egy rövid szakaszon - piros térkővel burkolva - a Népfürdő u-val párhuzamos kerékpárút (a szakasz elején és végén táblák jelzik, hogy ez kijelölt kerékpárút).

Sajnos magán a kerékpárúton sem sárga kerékpáros piktogram, sem térfélelválasztó sárga csík nincsen. A probléma az, hogy az autósok állandóan keresztbeparkolnak ezen a kerékpárúton, lehetetlenné téve a szabályos és folyamatos közlekedést. Ennek egyik oka lehet, hogy

i) az autósok nincsenek tisztában azzal, hogy ez kerékpárút (mivel nem látnak útburkolati jeleket) vagy

ii) szándékosan szabálytalanul parkolnak, ezt viszont meg lehetne előzni a zöld színű térelválasztó oszlopok kihelyezésével, amelyek megakadályoznák, hogy az autósok a Népfürdő u. felől rákanyarodhassanak és ráparkoljanak a kerékpárútra.

Kérem segítségedet ennek a problémának a mielőbbi rendezésében.

Másik kérdésem a Röppenytű u. egyik oldalán végighaladó kerékpárúttal kapcsolatos. A kerékpárút építése 2008 telén elkezdődött, azonban az építkezésekkel több hete leálltak, s a kereszteződésekben a zebrák, átkelőhelyek teljesen szétbontva, építési törmelékkel borítva maradtak ott. Amikor kihelyezték a kerékpáros közlekedési lámpát a Röppentyű-Petneházy u. sarkára, fellélegeztem, azt gondolva, hogy a munkálatokat bizonyára hamarosan befejezik, és végre elkészül a bicikliút, helyreáll a gyalogos közlekedés. De csalódnom kellett, semmi nem történik. Van-e információd arról, hogy mikorra várható a kerékpárút befejezése, és végleges átadása? Hogyan lehetne felgyorsítani a folyamatot?

 
A kérdésekkel a Sima út kft-hez fordultam, akik e-mailben az alábbi választ adták:
Tisztelt Képviselő Úr!

A Népfűrdő utcai szabálytalan parkolás esetében nem menteném fel a szabálytalan gépkocsi vezetőket azzal, hogy nem látja a kerékpárút felfestését mert ha nem látja akkor tudatában van, hogy gyalogos felületen parkírozik. A magas bekerülési és fenntartási költség miatt nem javaslom a csőkorlát kihelyezését, azonban a Közterület Felügyelet jelenléte és szigorú szankcionálása elvárható és sikerrel kecsegtető lehet.

A Röppentyű utcai kerékpárút további építési munkáit a hideg időjárás miatt csak  február 02-én kezdi a kivitelező EUROASZFALT Kft. A burkolati jelek (pl. gyalogátkelő hely) felfestését a technológiai előírás alapján csak +5 celsius fok feletti aszfalthőmérséklet esetén lehet kivitelezni, ezért ezek a munkák egyelőre húzódnak. Azonban a KRESZ táblák (gyalogátkelő hely) kihelyezésére intézkedtem.

Kérem megértő türelmét.

Tisztelettel:
Juhász Csaba

Közútkezelői Csoport vezető

A válasz értelmében a probléma megoldásában a Röppenytű utcai bicikliútnál már most konkrét eredményt értünk el a zebrákat jelző táblák kihelyezésével.

Tavaly, a Hollán Ernő utca felújításánál kezdeményeztem, hogy helyezzenek ki ún. "Demszky cölöpöket", erre azért nem került sor, mert túl drága, darabja kb. 10 000 forintba kerül. Ha a kihelyezéshez szükséges forrás rendelkezésre állna, szerintem akkor is hatékonyabban lehetne elkölteni máshol a biciklis infrastuktúra fejlesztésére.

Calam kommentben kérdezte:

nekem csak egy kérdésem lenne.
Nagyon felháborodtál azon, hogy a 13. kerületben is alkohol tilalom lesz. Akkor miért is szavaztál úgy, hogy tartózkodsz.

Van egyébként erre egy a poszt a témáról:

sardobalo.blog.hu/2008/11/11/az_alkohol_es_toth_jozsef

A képviselőtestület október 16-i ülésére a jegyző előterjesztett egy javaslatot, ami bezárt volna a melegkonyhás helyeken és a benzinkutakon kívül minden kereskedelmi tevékenységet folytató helyet (söröző, éjjel-nappali bolt, stb.) este 10 óra után, hétvégén nagy kegyesen megengedve, hogy éjfélig nyitva tartsanak. Ez teljesen elfogadhatatlan volt számunkra, ezért a nyilvánossághoz fordultunk. Ennek eredményeképp a jegyző módosította előterjesztését, így a határidő este 11-re módosult, és nem kötelező bezárni, csak szeszes italt árusítani nem lehet.

Szerintem ez a rendelet tipikus példája a kipipálós politizálásnak, papíron el van intézve, leírhatjuk a Hírnökben mint hatalmas sikert, de több problémát gerjeszt, mint amennyi előtte volt. Hiszen ki tudja ellenőrizni, hogy este 11 után mit árulnak egy boltban? Elvileg szűk egy hónapja érvényben van a rendelet, mégsem változott semmi, ott vehetünk alkoholt, ahol előtte.

Végül, a kérdésre válaszolva azért tartózkodtam, mert bár a javaslatot elfogadhatatlannak és értelmetlennek tartottam, szerettem volna valamilyen pozitív visszajelzést adni arra, hogy nyomásunkra megváltozott az előterjesztés, ez indokolta a "puha nem" szavazatot. Ez volt gyakorlatilag az első eset ebben a ciklusban, hogy a testületi ülés előtt még módosították a rendelet-tervezetet, ami az eredeti javaslathoz képest tényleg javult. A linkelt bejegyzéssel egyetértek, a kommentelőket meg remélem meg tudom győzni, hogy nem is vagyok olyan rossz képviselő mint hiszik. :)

Akit érdekel az ügy, bővebben itt olvashat róla: http://www.fn.hu/belfold/20081022/terjed_szesztilalom/

Köszönöm figyelemfelhívó levelét, mely célbe ért, hisz tudatos állampolgár lévén időnként szót emelek, ha valami nem tetszik nekem.

Aktuális témám lakóhelyem környezete. A Teve utcában lakom, közel a Lomb/Petneházy háromszögű területen lévő "Vasaló-házhoz". Egy lakossági fórumon az hangzott el, hogy a házat le kívánják bontani, ennek legalább 6 éve már.
Kérdés: ismeretes-e a tervezett lebontás időpontja?

Témához kapcsolódó, hogy a "Vasaló-ház" mögött lévő terület ismereteim szerint parkoló terület lesz, vagyis lakóházam közvetlen tőszomszédságában. Érdekel, mikor. Ha jól tudom, az ingatlan az ORFK melletti terület tulajdonosa, ahova magasházat terveznek (Raiffeisen Bank Közép-Kelet Európai székháza). Mikor épül ez meg?

A "Vasaló-ház" egy két szintes, leromlott állapotú épület, teljes egészében önkormányzati tulajdon. Az érvényes szabályozási alapján a ház bontható, alatta két szintes mélygarázs alakítható ki úgy, hogy a felszínen parkot kell létesíteni. Természetesen ez a beruházás csak akkor valósulhat meg, ha a házban élő bérlőkkel megyeznek és megfelelő körülmények közé tudnak költözni. Mivel ez a beruházás csak tisztán üzleti alapon képzelhető el, várhatóan csak középtávon lesz rá befektető. Sajnos a kerület vezetése már több eredménytelen pályázatot hirdetett meg mélygarázsok építésére.

A tervezett magasház jó ideje vita tárgya, ugyanis mást szeretne a főváros és mást a kerület vezetése. Ezen a telken valóban a Raiffeisen Bank tervezte megépíteni székházát, azonban sajnos úgy tervezték 90 méter magasra, hogy erről elfelejtettek egyeztetni a fővárossal. Így hiába rendeztek lézeres bemutatót és állapodtak meg a kerület vezetésével, a főváros a hatályos szabályokra hivatkozva nem adta meg az építési engedélyt.

Ebben az ügyben a két érintett önkormányzatnak (Főváros és XIII. kerület) kell egyetérteni, amíg ez nem történik meg, felesleges nagyszabású beruházásokat tervezni, valamelyik érintett ellenállásán meg fog bukni a terv, legyen az bármilyen értékes és nagyszabású.

Az érvényes szabályozási terv alapján 30 méter a magassági határ, amíg ez nem változik meg, legfeljebb egy tízemeletes panelház méretű épületet lehet emelni.